Publications

Official Publications

For trademarks: online on the Internet site of the Benelux Office for Intellectual Property. Internet address: www.boip.int
For designs and models:
online on the Internet site of the Benelux Office for Intellectual Property. Internet address: www.boip.int

Literature

Books on trademarks:
– F. Gotzen and M.C. Janssen, “Handboek Merkenrecht”, Brussels 2010.
– A. Braun and E. Cornu, “Précis des Marques”, Brussels 2009.
– J.J. Evrard and P. Péters, “La defense de la marque dans le Benelux: marque Benelux et marque communautaire”, Brussels, 2000.
– G. Bogaert and P. Maeyaert, “Handelsnaam – vennootschapsnaam – merk – bescherming en onderlinge conflicten”, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1999.
– Van Innis, “Les signes distinctifs”, Brussels, 1997.
– Gielen-Wichers Hoeth, “Merkenrecht”, Zwolle 1992.
– E. A. van Nieuwenhoven Helbach, “Nederlands Handels-en Faillissementsrecht. 2: Industriële Eigendom en Mededingingsrecht”, eighth edition, 1989.

Books on designs and models:
– H. Vanhees, “Het Beneluxmodel”, Brussels, 2006.
– D. W. F. Verkade, “Bescherming van het uiterlijk van produkten”, Deventer, 1985.
– Braun and Evrard, “Droit des Dessins et Modèles au Benelux”, 1975.

Magazines: “Revue de Droit Intellectuel, L’Ingénieur-Conseil”,  “Bijblad bij de Industriële Eigendom”,  “Bulletin BMM”,  “Intellectuele Eigendom & Reclamerecht”.