Publications

Official Publication

For patents, utility models, trademarks and designs: Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesito (The Gazette of Patents and Trademarks).

Literature

– Iparjogvédelmi Kézikönyv (Handbook of Industrial Property Right) 1994, published by Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

– Vida-Hegy-Kowal Wolk: Ungarisches Patentrecht (The Hungarian patents law), 2001, published by Carl Heymanns Verlag KG Köln – Berlin – Bonn – München.